Så får du din favoritöl till ditt lokala bolag

15 Mar

I april så kommer ditt lokala systembolag att börja sälja just den öl som just du vill ha. Varför? 
Därför att du köper den. 
Och varje butiks utbud kommer att förändras enligt köpbeteendet hos varje butiks kunder.
Så köper du kvalitetsöl så kommer butiken ta in kvalitetsöl. 
Låter det för bra för att vara sant? 
Ja, det kanske det är… 

(Publicerad på BeerSweden.)

Lokalt öl på lokalt bolag.

Sanningen är i varje fall att Systembolaget förändras. Förändringen märks i en mängd delar och en av delarna är att varje butik kommer att ha ett utbud som bättre matchar vad just den butikens kunder vill ha.

Systembolagets butiker och kundernas köpmönster har varit under ständig analys de senaste åren och de analyserna har legat till grund för ett nytt sortimentsystem som bättre och enklare ska ge kunderna vad kunderna vill ha. Det berättar Gad Pettersson som är en av de som arbetat med det nya systemet som kommer att ge ett antal nya butikssortiment.

– I väldigt grova drag har vi sett 6 olika köpmönster för våra olika butiker när vi analyserat våra kunddata. Vissa butiker har ett köpmönster som passar in på hur det ser ut idag men vissa butiker har kunder som köper mer öl, återigen andra har kunder som köper mer vin, berättar Pettersson. Vi har tagit stor hänsyn till detta när vi arbetat fram vårt nya sortimentssystem.

I bolagets analyser har man också sett att det finns skillnader i hur mycket pengar kunderna är beredda på att lägga på en flaska öl eller en flaska vin och alla dessa analysvärden ligger nu till grund för det nya sortimentsystemet.

– Med dessa analyser kommer vi närmare vad kunderna vill ha och också vilka kunder som finns i vilka butiker, berättar Pettersson.

Genom data-analyserna har Systembolaget sett att kundernas köpmönster förändras över tid och för att sortimentet ska vara aktuellt och kunna förnyas snabbare så genomför man de här förändringarna av sortimentsutbudet. Redan nu har man plockat bort det gamla modulsystemet och infört ett mer flexibelt system där olika sortimentsmoduler byggs ihop med varandra.

Tidigare hade man en sortimentsbas i varje butik och sedan la man till sortimentslager efter sortimentslager beroende på hur stor butiken var. I det nya systemet har man också olika sortimentslager men de anpassas inte bara efter hur stor butiken är utan efter vilka kunder butiken har.

– Vi har analyserat kundköpmönster genom konkret statistik och inte genom enkäter eftersom man ofta svarar på ett sätt och agerar på ett annat när man svarar på frågor som rör alkoholkonsumtion, berättar Gad Pettersson. Fortsättningsvis kommer vi att göra en översyn av systemet varje år för att hålla det så trimmat som möjligt.

I Systembolagets nya sortimentssystem finns det sex olika sortimentsmixar – där varje sortimentsmix utgår från köpmönstren i de sex butiksgrupperna. I ett 150-tal butiker kommer ölutbudet till exempel vara större än det är idag – detta eftersom man har sett att kunderna i högre grad köper öl där. I vissa fall handlar det om ett köpmönster kopplat till kvalitetsöl, i vissa fall handlar det om ett köpmönster kopplat till försäljning över landets gränser.

Två av bolagets sortimentsmixar.
Två av bolagets sortimentsmixar.

Och det är här som din påverkan på din butik kommer in. Vii som kunder kommer nämligen också kunna styra utbudet i högre grad än tidigare. Varje vecka kommer varje butik göra en datakörning av kundbeställningarna de senaste 4 veckorna och varje gång en produkt har köpts eller efterfrågats tillräckligt många gånger så kommer butiken att ta in den  på hyllan. Och det gäller alla kundbeställningar, det vill säga även produkter som finns i beställningssortimentet.

– Vi har haft två testbutiker som kört det här systemet sedan i maj förra året, säger Gad Pettersson. Båda har fått in omkring 40 nya produkter under den här tiden, produkter som bara kommit in för att de har efterfrågats och köpts av kunderna.

Jag frågar honom om vilka tröskelnivåer som det handlar om – eller konkret – hur många gånger måste en öl beställas för att den ska kunna nå in i min butik?

– Det går inte att svara på, berättar Gad Pettersson frankt. Dels för att det handlar om så många olika parametrar, vi har räknat ut att det handlar om över en miljon olika värden (butiker x segment x veckor), dels för att det inte får förekomma någon otillbörlig påverkan. Misstänker vi att någon försöker manipulera systemet genom organiserade förfrågningar så undersöker vi det direkt, fortsätter han.

Butiken själv kommer även i fortsättningen att kunna välja in en viss sorts produkt även om kundstatistiken inte kan visa på en specifik öl.

– Det kan ju vara att det hålls något särskilt evenemang på en ort som gör att man tror att det krävs mer av en speciell stil eller att många frågar efter olika producenters IPA utan att det är något särskilt bryggeri som efterfrågas mest – då kan butiken själv addera det till utbudet.

Det nya systemet innebär också att den gamla regeln om att alla lokala producenter har rätt till att finnas på de tre närmaste butikerna försvinner.

– Nya lokalproducerade artiklar får även fortsättningsvis komma in på de tre butiker som ligger närmast produktionsstället, eftersom vi vet att efterfrågan är som störst där. Men om efterfrågan minskar på en butik och t.ex. en öl inte säljer tillräckligt tas den bort från den butikens hyllor. För att vi ska få plats med det som kunderna frågar efter så måste vi ta bort en del produkter, annars får flaskorna och burkarna inte plats. Och det skulle kunna drabba även de lokala producenterna, säger Gad Pettersson.

Samtidigt menar han att det nya systemet gynnar de flesta producenter. Även om man frångår de halvårslånga sortimentsförändringarna och går mot tremånaders cykler istället så är stegen för en vara fler och en förändring måste inte ske från 0 till 100.

– Tidigare har en ny vara garanterats 12 månaders avtalstid i det fasta sortimentet och då har leverantören och producenten vetat att den kommer att finnas där under minst ett år. Har den sedan inte sålt så bra så har den försvunnit efter ett år – utan pardon. Nu får en ny vara i fast sortiment en avtalstid om 6 månader, men samtidigt blir det fler nivåer i sortimentsutbudet och större flexibilitet, förlorar man en butik så kanske man vinner en annan där köpmönstret är annorlunda. Det här systemet är ärligare och mer rättvist, och reagerar snabbare på förändringar i kundefterfrågan, säger Pettersson.

Bolagets lanseringar över tid.
Bolagets lanseringar över tid.

Det fasta sortimentet går även mot fler produkter, från ca 1600 produkter som styrs ut till butikerna i dagens system till mer än 2000 i det nya. Och det lär ju ger större bredd på produkterna.

Så saknar du en viss öl i din närmaste butik, se till att fråga efter den nästa gång. En förfrågan ger avtryck i statistiken och tillräckligt många förfrågningar kanske leder till att din favorit hamnar på hyllan.

Fortsättning följer. Det ska väldigt intressant att se om förändringen kommer att leda till några förändringar.

Text: Joel Linderoth
Foto: Joel Linderoth

Läs mer: Påskölen står just nu på hyllan i din butik – vi har testat

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: